Inget foto av Hanna Sophie Dierks

Hanna Sophie Dierks

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

X-ray imaging, micro-CT, phase contrast imaging

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Sophie Dierks är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren