Inget foto av Hanna Sophie Dierks

Hanna Sophie Dierks

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

X-ray imaging, micro-CT, phase contrast imaging

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren