Inget foto av Hanna Sternby

Hanna Sternby

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Sternby är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Nursing and Health Professions