Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag är biträdande system förvaltare för LUCRIS, Lunds universitets forskningsinformationssytem. Jag ansvarar för undervisning, utveckling och support i frågor gällande systemet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Mitt galleri

Reseach_process.JPG
poster.JPG

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Voog är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler