Foto av Hannah Herde

Hannah Herde

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

I probe the fundamental structure of the universe using the ATLAS Experiment on the Large Hadron Collider at CERN outside Geneva, Switzerland. I am also working on the Light Dark Matter eXperiment, LDMX, which proposes to strike tungsten with an electron beam to try to generate dark matter particles lighter than protons in a laboratory setting. For both experiments, I specialise in design, construction, and calibration of the detectors themselves. 

I also draw my own particle cartoons and use improvisational comedy techniques to articulate science concepts.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik
  • Acceleratorfysik och instrumentering
  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hannah Herde är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren