Inget foto av Hanne Clivemo

Hanne Clivemo

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag är en forskarstudent vid Ekonomisk-Historiska institutionen vid Lunds universitet. Min forskning berör utvecklingen av yrkesstrukturer och skillnader mellan grupper på den svenska arbetsmarknaden under industrialiseringen från ett makro- och ett mikroperspektiv. Jag har ett särskilt fokus på kvinnors arbetsliv och innebörden av att ha ett yrke. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • Ekonomisk Demografi
  • Ekonomisk tillväxt
  • Arbetsmarknad
  • Genus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanne Clivemo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler