Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Doktorand inom projektet "Elnätens politiska dimensioner".

Forskningsintresse inom: elnätsreglering, energiomställning, offentlig förvaltning, klimatförändring, energisäkerhet, industrins konkurrenskraft med mera.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Energisystem
 • Statsvetenskap
 • Studier av offentlig förvaltning
 • Nationalekonomi
 • Ekonomi och näringsliv

Fria nyckelord

 • Energisäkerhet
 • Energipolitik
 • elnät
 • energiomställning
 • Elbrist

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hannes Sonnsjö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren