Foto av Hannie Förnvik

Hannie Förnvik

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hannie Förnvik är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Engineering

Earth and Planetary Sciences