Inget foto av Hans Andersson

Hans Andersson

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag deltar i det tvärvetenskapliga projektet Järnet och riksbildningen 1150-1350, som administreras av Jernkontoret och leds av professor Bengt Berglund, Chalmers i Göteborg. den uppsats jag skrivit om städernas roll i järnhanteringen kommer att publiceras i en delrapport från projektet i Med hammare och fackla 2010. Som en utveckling av den uppsatsen har jag fått medel från Vitterhetsakademien för att tillsammans med GAL, Riksantikvarieämbetet, undersöka slagg, som kommit fram vid arkeologiska undersökningar i Visby och Lödöse.

Jag har också påbörjat att i en skrift sammanfatta forskningen kring den medeltida urbaniseringen i Skandinavien. Den är fortfarande i sitt begynnelseskede.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hans Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren