Foto av Hans Bagge

Hans Bagge

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Analyser och modeller avseende krav, predikteringar, uppföljning och verifieringar av byggnaders energiprestanda och inomhusmiljö.

Undervisning

Som programledare ansvarar jag för att utveckla och driva det femåriga civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad vid LTH, Lunds universitet. Programmet har cirka 500 studenter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hans Bagge är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren