Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag studerar klimatvariationer och klimatförändringar, atmosfärsdynamik, och data-assimileringtekniker. Mitt nuvarande forskningsprojekt fokuserar på att utveckla metoder för att övervaka kolcykeln och mänskliga koldioxidutsläpp genom att använda främst satellitdata. För mer information, se http://hanschen.org.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hans Chen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren