Inget foto av Hans Falck

Hans Falck

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina huvudsakliga intresseområden är utvecklingsekonomi och internationell ekonomi. I synnerhet är jag intresserad av effekterna av externa chocker, såsom förändringar i exportpriser och kapitalinflöden, på utvecklingsländers ekonomier . Jag har publicerat kapitel i böcker och artiklar i internationella tidskrifter såsom Development Policy Review och International Ecomnomic Journal.

 

Undervisning

Jag har framför allt undervisat i utvecklingsekonomi och internationell ekonomi.

Samverkan

Jag arbetar med kapacitetsuppbyggnad i handel och handelspolitik i utvecklingsländer genom mitt engagemang i trapca (Trade Policy Trainuing Centre in Africa) där jag är akademiskt ansvarig.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hans Falck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler