Inget foto av Hans Karlsson

Hans Karlsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hans Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemical Engineering

Engineering

Earth and Planetary Sciences