Foto av Hans Knutsson

Hans Knutsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Huvudsaklig forskningsinriktning är styrning och ledning av offentliga organisationer, i synnerhet välfärdsverksamheter.

Undervisning

Teaching philosophy

 

Scholarship

Currently, I am working in a project concerning a wide-ranging and heavily debated public policy of disability services. We are studying, by way of mixed methods, how local governments in Sweden change their policies for giving disabled people daily service depending on financial situation and other independent variables. 

 

Teaching philosophy

I have been teaching for 18 years at LUSEM and has by now covered all levels in the education system. The last four years, I have focused more and more on thesis writing. I have worked with this on all levels, except for PhD students.

Currently, I hold the position of director of academic studies. In this position, I try to implement my teaching philosophy on a systemic level, starting with the department’s management control and resource allocation systems. My work could be summarised in a few key "principles": 

- have the students thinking, talking, reading, and writing. Increase teacher / student interface, both in time and in place

- teaching and learning benefit from case-based material and pedagogical settings, 

- have the students prepare before class so that the time in class is spent on high quality and engaged discussions around the subject matter. 

- use modern IT technology in order to reallocate resources from time-consuming low-energy activities, such as manual grading of simple knowledge / route learning tests, towards small group settings of face-to-face feedback sessions.

 

The bottom line for me is that true learning is best based on interest and internal motivation. That requires us to be interesting for students, relevant, and acting with some level of trusting authority.

Forskningsgenomslag

De studier och publiceringar som gjorts har påverkat såväl debatt som praktik inom styrning och ledning av svensk offentlig sektor.

Yrkesarbete

Före studietiden arbetade jag under nio år i olika anställningar. Efter disputation har jag kompletterat min anställning som lektor vid Ekonomihögskolan med olika konsult- och utredningsuppdrag.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • Strategi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hans Knutsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren