Foto av Hans Swärd

Hans Swärd

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia.

Undervisning

Undervisning huvudsakligen på master- och forskarutbildningsnivå.

Samverkan

Ordförande för Centralförbundet för socialt arbete
Redaktör för Socionomens forskningssupplement

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hans Swärd är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler