Foto av Hans Wallengren

Hans Wallengren

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är pensionerad docent i historia och disputerade 1995 på en avhandling om maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö kring förra sekelskiftet. Fram till pensionen 2019 har jag i olika omfattning varit knuten till Historiska institutionen i Lund som lärare på kurser inom framför allt social- och arbetarhistoria. Åren 2000-2019 var jag föreståndare vid Centrum för arbetarhistoria och 2009-2013, tillika anställd som forskare i ett VR-finansierat projekt om främlingsfientlighet och arbetarrörelse. Höstterminen 2014 var jag Visiting lecturer vid University of Washington. På senare år har jag också arbetat med ett projekt om lastbilschaufförer och yrkeskultur. Framför allt har jag dock kommit att arbeta med frågor om svenska immigranter i USA, och sedan 2015 är jag Lunds universitets representant i styrelsen för Svenska Emigrantinstitutet. För närvarande arbetar jag med ett projekt om svenska Amerikaimmigranter vilka av olika skäl deporterades av amerikanska myndigheter tillbaka till Sverige i början av 1900-talet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fria nyckelord

  • labour history
  • Social History

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hans Wallengren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren