Inget foto av HansE Rosberg

HansE Rosberg

Knuten till universitetet, Docent

Nätverk

Ayhan Comert

 • Ankara University

Extern person

Umut Canbek

 • Mugla University

Extern person

Olof Kringstad

 • Skåne University Hospital

Extern person

Agneta Nordenskjöld

 • Karolinska Institutet
 • Karolinska University Hospital
 • Örebro University

Extern person

Freyja Kristjansdottir

 • Skåne University Hospital

Extern person

D. Burcu Hazer Rosberg

 • Mugla University
 • Skåne University Hospital

Extern person

Wolfgang Hofmeister

 • Karolinska Institutet

Extern person

Göran Annerén

 • Uppsala universitet

Extern person

Ann Nordgren

 • Karolinska Institutet
 • Karolinska University Hospital
 • Sahlgrenska University Hospital
 • Göteborgs universitet
 • Sahlgrenska Academy

Extern person

Ingrid Reitan

 • Skåne University Hospital

Extern person

Tobias Laurell

 • Södersjukhuset

Extern person

Anna Lindstrand

 • Karolinska University Hospital
 • Karolinska Institutet

Extern person

Giedre Grigelioniene

 • Karolinska University Hospital
 • Karolinska Institutet

Extern person

Outi Mäkitie

 • Karolinska Institutet
 • University of Helsinki
 • Folkhälsans forskningscentrum

Extern person

Ulaş Akgün

 • Mugla University

Extern person