Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

Reglerteknik, allmän kurs (FRTF05). Teaching assistant, lab assistant, 2019.

Projektkurs i reglerteknik (FRTN40). Studentgrupp handledare, 2019.

Projektkurs i kliniskinnovation (EEML05). Projektförslag och del-handledare, 2019.

Samverkan

X-Lab - responsible for engagement of individuals at LTH's open collaboration and maker space, coordinating a group of volunteer students as well as developing activities of interest to the LU community.

Himalayan Makers Guild (github) - a student-led education platform focused on inspiring interest in electronics and programming through hands-on activities. Founded at SMD boarding school in Kathmandu Nepal 2017-2018.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk apparatteknik
  • Reglerteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Harry Pigot är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren