Personlig profil

Undervisning

 

2023, -22, -21, -20
Fysiologiska modeller och beräkningar (FRTF01)
Utveckling av övningar och projektet “Windkessel models”; projekt och övningshandledare; revidering av kursbok.
2023, -20, -19
Reglerteknik, grundkurs (FRTF05)
Laboration och Övningshandledare.
2022, -20
Systemteknik och processreglering (FRTF10/FRTN25)
Laboration och Övningshandledare.
2020
Introduktion till maskininlärning, system och reglering (FRTF25)
Laboration utveckling och laborationshandledare.
2019
Projekt i reglerteknik (FRTN40)
Projekthandledare.
2018, '19
Examensarbete biträdande handledare
Modelling of respiratory mechanics during cardiopulmonary resuscitation av Carlos Babiera Sancho.

 

Samverkan

X-Lab - responsible for engagement of individuals at LTH's open collaboration and maker space, coordinating a group of volunteer students as well as developing activities of interest to the LU community.

Himalayan Makers Guild (github) - a student-led education platform focused on inspiring interest in electronics and programming through hands-on activities. Founded at SMD boarding school in Kathmandu Nepal 2017-2018.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk apparatteknik
  • Reglerteknik

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren