Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Harsh Tataria avslutade en doktorsexamen i filosofi (Ph.D.) i flera antenncellkommunikationssystem
från Victoria University i Wellington, Nya Zeeland i mars 2017. I december 2013 fick Harsh en
kandidatexamen i teknik (BE Hons.) Inom elektronik och dator. Systemteknik från Victoria University
of Wellington. Från april 2017 till oktober 2018 hade han ett doktorandforsknings stipendium vid
Queen's University Belfast, Storbritannien, om design, analys och implementering av
hybrid-signalbehandlingstekniker med låg komplexitet för femte generationens cellulära system.
Från maj 2018 till juni 2018 var han gästmedlem vid fakulteten vid Ming Hsiegh Department of
Electrical Engineering, Viterbi School of Engineering, University of Southern California, och
utförde utbredningskanalmätningar vid 28 GHz för cellulär kommunikation. Från november
2018 är han vid institutionen för elektroteknik och informationsteknik, Lunds universitet,
Sverige och forskar kring karakterisering av millimetervågs förökningskanaler, samt undervisar
på forskarnivåkurser om trådlös förökning och medrådgivning / mentorskap Ph.D.
studenter inom detta område. Från september 2020 fick han en biträdande professor
inom kommunikationsteknik. Under hela sin karriär hittills har han haft starka relationer
med kollegor från den akademiska världen och mobilkommunikationsindustrin världen över.
Han tjänstgör regelbundet i den tekniska programkommittén vid större IEEE ComSoc-konferenser
som ICC, GLOBECOM, PIMRC, VTC, och har varit involverad i organisationen av internationella
symposier och workshops vid dessa evenemang. Han har också aktivt bidragit till flera industri-
och regeringsfinansierade (Europeiska unionens) projekt, European Coorperation on Science and
Technology (COST)-aktiviteter inom området millimetervågsutbredning och karakterisering av
sändtagare.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationssystem
  • Telekommunikation
  • Signalbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Harsh Tataria är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren