Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskargrupp använder experimentella och numeriska metoder för att studera transportfenomen långt från termisk jämvikt. Ett fokus ligger på nanoelektroniska system, där vi undersöker icke-linjära kvanttransportfenomen, symmetribrott och effektiv energiomvandling mellan värme, ljus och elektricitet. Vi utvecklar också konstgjorda proteinmotorer, utvecklar nanoteknologiska tillämpningar av biologiska proteinmotorer som till exempel biodatorer, och utforskar vätskerörelser som drivs av "ratchet" fenomen.

Ett gemensamt tema för dessa forskningsprojekt är fysiken hos ratchets och Brownska motorer: samspelet mellan termodynamiskt icke-jämvikt, asymmetri och termisk rörelse för att skapa riktad transport. Ett viktigt mål är att utveckla nya paradigmer för energieffektiv databehandling och effektiv energiomvandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik
  • Biofysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Heiner Linke är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren