Inget foto av Helén Persson

Helén Persson

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Mitt historiedidaktiska avhandlingsprojekt utgår från magisteruppsatsen som handlar om hur progression kan mätas och förstås i ett specifikt ämne, vilka olika hållningar det finns till att bli bättre i historia och hur progression kan bedömas i praktiken.Analysen bygger främst på Klas-Göran Karlssons terminologi kvantitet, kvalitet och relevans, eller fakta, tolkning och medvetande, och tre pedagogiska inritkningar om lärande lärande; fenomenografi, konstruktivism och det sociokulturella perspektivet. En av slutsatserna är att ett kvalificerat historiemedvetande, som ett mätbart tecken på att den studerande har blivit bättre i historia, kan liknas vid de tre pedagogiska inriktningarnas syn på progression i lärande som ett förändrat sätt att förstå världen och sig själv på.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helén Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler