Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Helen Avery has for the past years worked with a Formas-funded research project on the implications of infrastructure choices for sustainable development in post-conflict contexts. Other projects  concern resilience and adaptation strategies for rural communities, as well as sustainability and livelihoods in refugee camps and resource-constrained neighbourhoods.

Research interests include creativity and transdisciplinarity, organisational development and capacity-building in higher education, internationalisation, as well as participatory and future-oriented methodologies in a variety of settings.

Helen has a background in economics and education, and has earlier worked for international organisations in Geneva, including the International Red Cross and the Refugees and Rehabilitation Office of the World Alliance of the YMCA/YWCA. 

Member of the Systemic Design Association (RSD); University of the Future network; network for doctoral education FONSYD; network for training of doctoral supervisors NFU; International Collaboration for Participatory Health Research ICPHR network;  FEMISE.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan geovetenskap och miljövetenskap
 • Tvärvetenskapliga studier
 • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helen Avery är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren