Foto av Helena Alexanderson

Helena Alexanderson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturvetenskap
 • Geologi
 • Multidisciplinär geovetenskap
 • Naturgeografi
 • Pedagogik

Fria nyckelord

 • kvartär
 • glaciation
 • kronologi
 • luminiscens
 • OSL
 • datering
 • Arktis
 • istid
 • inlandsis
 • flygsand
 • strand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Alexanderson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren