Foto av Helena Berglund

Helena Berglund

Doktorand, Filosofie doktor i ekologi

Personlig profil

Forskning

Jag är biträdande utbildningschef för ämneslärarutbildningarna vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Jag är även doktorand i biologiämnets didaktik och mitt forskningsområde är lärarutbyte och autonomi inom biologiämnet. Utbyte och samarbete lärare emellan har potentialen att leda till högre kvalitet i undervisningen och en bättre arbetssituation för lärare, särskilt i kombination med hög individuell autonomi hos lärarna. Jag undersöka biologilärares behov och möjligheter till utbyte och samarbete och hur det värderas i förhållande till andra fortbildningsformer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Berglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren