Foto av Helena Elding Larsson

Helena Elding Larsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Pediatriska autoimmuna sjukdomar, som typ 1 diabetes och autoimmun thyroidit, drabbar 2-3 % av svenska barn. Genetisk predisposition är viktig, men omgivningsfaktorer som triggar igång autoimmuniteten behövs också. Dessa faktorer är ännu inte klarlagda. 

Målen med vår forskning är att identifiera genetiska och immunologiska riskfaktorer för typ 1 diabetes och autoimmun thyroidit, utforska prediktiva markörer för sjukdomarna, med det ultimata målet att förhindra att sjukdomarna utvecklas genom primär eller sekundär prevention.

Vår forskning baseras på våra stora prospektiva populations-baserade studier Diabetes Prediktion in Skåne (DiPiS) och The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY), vår screening för risk för autoimmun diabetes (kallad ASTRID) inom the Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes (GPPAD) och ett antal kliniska prövningar med målet att fördröja eller förhindra typ 1 diabetes genom primär eller sekundär prevention. I studien POInT får barn med genetisk risk oralt insulin/placebo upp till 3 års ålder och i studien SINTIA ges symbiotika/placebo till spädbarn med genetisk risk som primär prevention. I studien Diabetes Prevention – Immun Tolerans (DiAPREV-IT), har vi givit GAD-alum som sekundär prevention till barn med multipla autoantikroppar och immunologisk uppföljning pågår. 

I våra prospektiva kohorter av barn med ökad genetisk risk för typ 1 diabetes, analyserar vi även markörer för autoimmun thyroidit, för att undersöka överlappande autoimmunitet, genetiska riskfaktorer samt omgivningsfaktorer av betydelse för utveckling av sjukdomen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Endokrinologi och diabetes
 • Pediatrik

Fria nyckelord

 • type 1 diabetes
 • autoimmune thyroiditis
 • narcolepsy
 • TEDDY
 • DiPiS
 • Prevention
 • diabetes
 • autoantibody
 • autoimmune diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Elding Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren