Foto av Helena Elding Larsson

Helena Elding Larsson

Professor, Adjungerad

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Pediatriska autoimmuna sjukdomar, som typ 1 diabetes och autoimmun thyroidit, drabbar 2-3 % av svenska barn. Genetisk predisposition är viktig, men omgivningsfaktorer som triggar igång autoimmuniteten behövs också. Dessa faktorer är ännu inte klarlagda. Vaccin-inducerad narkolepsi anses också vara en autoimmun sjukdom, men den genetiska och immunologiska processen, liksom autoantigen, är fortfarande ofullständigt utforskade.

Målen med vår forskning är att identifiera genetiska och immunologiska riskfaktorer för typ 1 diabetes, autoimmun thyroidit och narkolepsi, utforska prediktiva markörer för sjukdomarna, med det ultimata målet att förhindra att sjukdomarna utvecklas genom primär eller sekundär prevention.

Vår forskning baseras på våra stora prospektiva populations-baserade studier Diabetes Prediktion in Skåne (DiPiS) och The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY), screening för autoantikroppar hos släktingar till typ 1 diabetes patienter i TrialNet och ett antal kliniska prövningar med målet att fördröja eller förhindra typ 1 diabetes –  Diabetes Prevention – Immun Tolerans (DiAPREV-IT), Oralt insulin (TN07) och Teddy Family prevention (TEFA). Vi undersöker också prediktiva faktorer för diabeteskomplikationer, speciellt med fokus på neuropati.

I våra prospektiva kohorter av barn med ökad genetisk risk för typ 1 diabetes, analyserar vi även markörer för autoimmun thyroidit, för att undersöka överlappande autoimmunitet, genetiska riskfaktorer samt omgivningsfaktorer av betydelse för utveckling av sjukdomen.

Hos personer med vaccin-inducerad narkolepsi och kontroller undersöker vi antigen-kandidater, immunologi och genetisk bakgrund för sjukdomen och dess utveckling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Endokrinologi och diabetes
 • Pediatrik

Nyckelord

 • type 1 diabetes
 • autoimmune thyroiditis
 • narcolepsy
 • TEDDY
 • DiPiS
 • Prevention
 • diabetes
 • autoantibody
 • autoimmune diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Elding Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren