Foto av Helena Filipsson
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är intresserad av hur klimatet och olika havsmiljöer har varierat bakåt i tiden, främst under de senaste ~130 000 åren (MIS5 och fram till idag). Andra intresseområden är nutida förändringar i havsmiljön särskilt i relation till mänsklig påverkan och hur vi kan förbättra verktygen vi använder för att återskapa forna tiders havsmiljöer. För att studera forna tiders klimat så måste vi utnyttja olika slags miljöarkiv. Jag använder mig av marina sediment och ett slags mikrofossil som heter foraminiferer. Foraminiferer är encelliga organismer, ofta med ett skal av kalk, vilket gör att de bevaras i sedimenten. Genom att studera hur artsammansättningen men även hur olika ämnen/isotoper i foraminiferernas skal varierar kan man få en bild av forna tiders klimat och miljö. Jag är dessutom intresserad av deras ekologi, varför en del arter trivs i vissa miljöer och andra inte, av hur bildningen av deras skal går till. Jag använder mig också av hydrografiska serier av temperatur, salthalt, syre, näringsämnen samt mäter stabila syre- och kolisotoper i olika vattenmassor för att förstå hur dagens havsmiljöer fungerar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Multidisciplinär geovetenskap
  • Klimatforskning
  • Geologi
  • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Filipsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren