Foto av Helena Hansson

Helena Hansson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde rör framförallt kvalitetssäkring och utvärdering av behandlingsinsatser som ges till patienter med psykiatrisk problematik samt metodutveckling inom området förhållningssätt och möte med anhöriga till personer med en beroendeproblematik.

Undervisning

Min pedagogiska erfarenhet omfattar samtliga nivåer på Socialhögskolan, framförallt kurser med fokus på psykosocialt arbete och missbruk/beroende. Handledning av studenter på grund- och masternivå. För närvarande undervisar jag framförallt på socionomprogrammets 6:e och 7:e termin, på kurserna Självständigt examensarbete, Socialt arbete med drogmissbrukare och Professionellt socialt arbete.

Yrkesarbete

Jag är socionom och har tidigare arbetat kliniskt som kurator inom missbruks- och beroendevården samt psykiatrisk öppenvård vid Psykiatri Skåne, Region Skåne.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Beroendelära
  • Socialt arbete
  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren