Foto av Helena Hansson

Helena Hansson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde är huvudsakligen vård och behandling i hemmet för barn och ungdomar med långvarig sjukdom och deras familjer. Min arbetsplats är sedan många år Barn- och Ungdomskliniken på Rigshospitalet i Köpenhamn. Som sjuksköterska har jag arbetat med barn och unga med cancer och forskningen handlar om hur vård och behandling påverkar deras och deras familjers livskvalitet och vardagsliv, och hur vi i vården kan stödja dem i och efter behandlingsförloppet.

Implementeringsforskning har ett särskilt fokus på att förstå hur vi kan införa och vidmakthålla nya vårdformer som gagnar både barnet och familjen, hälso- sjukvården och samhället.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Barn och unga med långvarig sjukdom
  • Avancerad hemsjukvård
  • Implementering
  • E-hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren