Foto av Helena Hansson

Helena Hansson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som klinisk sjuksköterskespecialist och forskare på Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet i Köpenhamn sedan många år. Jag har framför allt arbetat med barn och unga med cancer och mina primära forskningsområden är avancerad sjukvård i hemmet för barn och ungdomar och deras familjer och eHälsa som stöd vid intravenös behandling i hemmet. Forskningen handlar om hur vård och behandling påverkar barn och unga deras och deras familjers livskvalitet och vardagsliv, och hur vi i vården kan stödja dem i och efter behandlingsförloppet. Interventions- och implementeringsforskning har ett särskilt fokus för att förstå hur vi kan införa och vidmakthålla nya vårdformer som gagnar både barnet och familjen, hälso- och sjukvården och samhället.

Undervisning

Jag är anställd som lektor på Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns universitet i Köpenhamn. Jag undervisar och är handledare för studerande på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse och handledare för kandidatstuderande på Medicinstudiet. Jag är huvudhandledare och bihandledare till doktorander.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Fria nyckelord

  • Barn och unga med långvarig sjukdom
  • Avancerad hemsjukvård
  • Implementering
  • E-hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren