Foto av Helena Jernström

Helena Jernström

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige, ca 8000 kvinnor får diagnosen varje år. Av dessa avlider ca 1400 av sin sjukdom. Efter operationen får många patienter tilläggsbehandling, tex cytostatika, antihormonell behandling, antikroppsbehandling eller strålbehandling.

Tilläggsbehandlingen skyddar många patienter från återfall men vissa är redan botade av operation och för andra fungerar inte behandlingen som det var tänkt. Hur väl behandlingen fungerar beror inte bara på tumörens egenskaper utan även på kvinnans kroppsform, normala genvarianter, natur- och läkemedelsbruk och livsstil. Syftet med studien är att identifiera nya tumörmarkörer och genvarianter som bör testas innan terapival, samt identifiera livsstilsfaktorer som samverkar med behandling så att kliniskt relevanta livsstilsrekommendationer vid olika typer av bröstcancerbehandlingar kan ges. Målet är att fler bröstcancerpatienter får rätt behandling från början.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Cancer
  • Bröstcancer
  • Epidemiologi
  • Gene-environment interaction
  • Livsstil

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Jernström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren