Foto av Helena Persson

Helena Persson

Universitetslektor, Biträdande, Forskargruppschef

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ansökningar från studenter som vill göra examens- eller kandidatarbeten är välkomna för laborativa och/eller bioinformatiska projekt.

Framtidens cancersjukvård kommer att omfatta individuell kartläggning av mutationer i tumörcellernas DNA för att matcha varje patient till rätt behandling. Därför måste vi bättre förstå vilka mutationer som är viktiga. Idag ligger fokus helt på de mutationer som är enklast att tolka medan så kallade ”tysta” eller synonyma mutationer som inte direkt förändrar ett protein filtreras bort. Flera studier visar dock att även synonyma mutationer kan vara funktionella genom effekter på t ex mRNA-splicing och -stabilitet eller translationshastighet. Vi studerar synonyma mutationer i bröstcancer från flera tusen svenska kvinnor för att kartlägga hur de påverkar tumörernas egenskaper. Arbetet omfattar både bioinformatiska analyser och funktionella studier. Genom vår forskning hoppas vi kunna visa att även ”tysta” mutationer är viktiga, så att fler patienter kan få tillgång till målstyrd behandling. Vårt arbete kan också leda till att vi identifierar nya mål för läkemedelsbehandling och att standarden för hur sekvenseringsdata analyseras kan komma att omvärderas.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Bioinformatik och systembiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren