Foto av Helena Rosén

Helena Rosén

Universitetsadjunkt, PhD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Rosén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry