Foto av Helena Rosén

Helena Rosén

Universitetsadjunkt, PhD

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren