Foto av Helena Svensson

Helena Svensson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Helena Svensson är universitetslektor och docent på Institutionen för kemiteknik, vid Lunds universitet. Hennes forskning ligger inom området koldioxidinfångning, bl.a. utveckling av ny teknik för energieffektiv absorption av koldioxid . Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin, forskningsinstitut och akademin.

Inom undervisningen arbetar Helena med att belysa de energi- och miljöfrågor som är relevanta för kemisk industri och värmekraftsindustrin, med särskilt fokus på processer som utgår ifrån förnyelsebara råvaror.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Kemiteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren