Foto av Helena Svensson

Helena Svensson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Helena Svensson är biträdande lektor på Institutionen för kemiteknik, vid Lunds universitet. Hennes forskning ligger inom områdena gasrening och termokemiska processer, bl.a. utveckling av ny teknik för energieffektiv absorption av koldioxid och borttagning av tjäror från gaser vid biomassaförgasning. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin, forskningsinstitut och akademin.

Inom undervisningen arbetar Helena med att belysa de energi- och miljöfrågor som är relevanta för kemisk industri och värmekraftsindustrin, med särskilt fokus på processer som utgår ifrån förnyelsebara råvaror.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Kemiteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren