Foto av Helene Åvik Persson

Helene Åvik Persson

Universitetsadjunkt, PhD i medicinsk vetenskap, Distriktssköterska, Forskare

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2022 med min avhandling "Implementering av kunskapsbaserad palliativ vård i särskilt boende: Personalens perspektiv". Avhandlingen är en del av KUPA projektet (Införandet av kunskapsbaserad palliativ vård för sköra äldre personer i särskilda boenden), som syftade till att förbättra vården för sköra äldre personer i särskilt boende.

Undervisning

Jag arbetar som universitetsadjunkt i sjuksköterske- och distriktssköterskeprogrammen. Handleder examensarbeten på kandidat- och magisternivå.

Yrkesarbete

Min yrkeserfarenhet kommer främst ifrån vård av äldre inom hemsjukvård och särskilt boende.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Fria nyckelord

  • Palliativ vård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helene Åvik Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren