Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i hälsovetenskap med inriktning omvårdnad. Jag är legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska med magisterexamen i omvårdnad och har främst arbetat på särskilt boende och i hemsjukvård.

Mitt avhandlingsarbete handlar om palliativ vård för sköra äldre personer på särskilt boende i Sverige och utförs inom ramen för projektet ”Införandet av kunskapsbaserad palliativ vård för sköra äldre personer i särskilda boenden – KUPA”. Avhandlingen kommer att inkludera studier med både kvalitativ och kvantitativ design. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Palliativ vård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helene Åvik Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren