Foto av Helene Bracht Jørgensen

Helene Bracht Jørgensen

Forskningsingenjör

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Skalbaggar och hoppstjärtar

I min master i biologi vid universitetet i danska Århus fokuserade jag på hur marklevande skalbaggar livnär sig. Därefter arbetade jag inom samma område i ett halvår i Nya Zeeland och utforskade vilken effekt som majs som gmo-behandlats för att stå emot skadeinsekter har på skalbaggarnas fitness.

Under min tid som doktorand vid Lunds universitet och det danska nationella miljöforskningsinstitutet i Silkeborg använde jag bland annat DNA-tekniker för att undesöka hur hoppstjärtar livnär sig. När jag doktorerat tillbringade jag två år vid Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, CEFE, i Montpellier i Frankrike. Där studerade jag sönderfallet och förruttnelseprocessen av dött organiskt material i tropisk regnskog i Franska Guyana.

Livet under markytan

Jag kom tillbaka till Lunds universitet 2007 och sedan dess har jag ingått i Katarina Hedlunds forskargrupp. Jag har arbetat inom EU-projektet SoilService and Ecofinders, för närvarande arbetar jag med EU-projektet EcoServe. I de här projekten studerar jag mikroorganismer i jordbruksmark som brukas med olika växtföljd runtom i Europa.

Jag har även varit delaktig i Mistraprojektet EviEM som undersökt hur jordbruket påverkar mängden kol som lagras i marken.  

Inom och vid sidan av dessa projekt är jag intresserad av biodrivmedel och hur de påverkar marken och de organismer som lever i marken. Jag är dessutom involverad i forskningsfältet BECC där vi studerar vad som händer med biodiversitet och ekosystemtjänster då klimatet förändras.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Markvetenskap
 • Ekologi

Fria nyckelord

 • jordbruks jord
 • jordekologi
 • extremt väder
 • svamp och bakterie samhälle i jord

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helene Bracht Jørgensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren