Inget foto av Helga Elidottir

Helga Elidottir

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helga Elidottir är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science