Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om min forskning och mina intressen finns på den engelska versionen av den här sidan

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Botanik
  • Miljövetenskap
  • Klimatforskning

Nyckelord

  • Arctisk tundra
  • kolinlagring i mark
  • net ekosystem utbyte
  • träd-linje
  • betning från ren

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henni Ylänne är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren