Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på arbetsrätt, närmare bestämt arbetsgivarens lojalitetsplikt mot den enskilde arbetstagaren och arbetstagarkollektivet. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henriette Malmström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler