Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

We are interested in how aging and neurodegenerative diseases affect the brain, neural cells and neural stem cells. Using novel stem cell, reprogramming and genome editing technologies we are studying how genetic pathways involved in aging and neurodegenerative disease affect formation and function of neural cells. We also have a strong interest in basic stem cell biology with a clear focus on neural stem cells and neurogenesis in the adult and aging brain.

Therefore, our aims are to develop cellular models of human neuronal aging and degeneration, to investigate underlying mechanisms responsible for dysfunction in neurons and neural stem cells in the aging and diseased brain and to dissect the regulation of normal neurogenesis.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Ahlenius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren