Henrik Aspegren

Professor, adjungerad, och VD, Sweden Water Research AB

Personlig profil

Forskning

Mitt primära forskningsfokus är hur det urbana vattensystemet skall förändras för att kunna anpassas till globala utmaningar i form av befolkningsökning, komplexa föroreningar, snabb urbanisering och ett förändrat klimat med mer extremt väder och med perioder av torka och skyfallshändelser. En grundläggande utgångspunkt för min forskning är att såväl vattenkvalitet som vattenkvantitet måste behandlas samtidgt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Samhällsbyggnadsteknik
 • Vattenteknik

Fria nyckelord

 • Vattenförsörjning
 • vattenreningsprocesser
 • vattenresurshantering
 • Urban governance and urban planning processes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Aspegren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren