Henrik Aspegren

Professor, Adjungerad, och VD, Sweden Water Research AB

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt primära forskningsfokus är hur det urbana vattensystemet skall förändras för att kunna anpassas till globala utmaningar i form av befolkningsökning, komplexa föroreningar, snabb urbanisering och ett förändrat klimat med mer extremt väder och med perioder av torka och skyfallshändelser. En grundläggande utgångspunkt för min forskning är att såväl vattenkvalitet som vattenkvantitet måste behandlas samtidgt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Samhällsbyggnadsteknik
  • Vattenteknik

Nyckelord

  • Vattenförsörjning
  • vattenreningsprocesser
  • vattenresurshantering
  • Urban governance and urban planning processes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Aspegren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren