Inget foto av Henrik Brissman

Henrik Brissman

Studievägledare

Personlig profil

Forskning

Humanioras samhällsrelevans i Sverige 1945-1980

Syftet med projektet är att diskutera och analysera humanioras samhällsrelevans med utgångspunkt från humanisternas intellektuella ideal och praktiker i förhållande till samhällsutvecklingen samt vilken roll och vilka funktioner som tillskrevs humaniora av externa intressenter. Betoningen ligger på humanisters intresse för samhällsutveckling, snarare än på de humanistiska ämnenas interna förlopp. Projektet har en relevans och koppling till den aktuella forskningen och debatten kring humaniora, t.ex. forskningsprojektet ”Humanisterna och framtidssamhället”, studentprojektet ”Projekt Athena” och Svenskt Näringslivs rapport ”Konsten att strula till ett liv”.
Projektet är en vidareutveckling av min avhandling "Mellan nation och omvärld" (2010) som bland annat innehåller ett kapitel om Humanistiska fonden (grundad 1927), en organisation som kom att utgöra en föregångare till Humanistiska forskningsrådet, som bildades 1959.
Projektets frågeställningar lyder: Vilka synsätt hade humanistiska forskare på humanioras roll i samhället i Sverige under perioden 1945-1980, och vilka intellektuella ideal manifesterades i anslutning till deras självbild under perioden? Vilken roll och vilka funktioner tillskrevs humaniora i samhället av externa intressen såsom politik, förvaltning, näringsliv och kultur?

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Brissman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler