Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

De bredare forskningsintressena ligger inom beräkningsmekanik och lösning av problem inom samhällsbyggnadsområdet. Forskningen fokuserar främst på utveckling, implementering och tillämpning av modeller för beräknings av bärförmåga och brottanalys för ortotropa material. Tillämpningsområden inkluderar brott vinkelrätt fiberriktningen i träbaserade konstruktionselement som balkar med hål, balkar med urtag och förband. Tillämpningsområdena innefattar också korslimmat trä (KL-trä) vid belastning i, och vinkelrätt, planet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsbyggnadsteknik
  • Materialteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Danielsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren