Foto av Henrik Grelz

Henrik Grelz

Knuten till universitetet, , Doktorand

Personlig profil

Forskning

Doktorand. Prevalens av opioidbehandling och effekter av opioidnedtrappning hos patienter med långvarig smärta, 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin

Fria nyckelord

  • Icke-malign smärta
  • Opioider

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Grelz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren