Inget foto av Henrik Guné

Henrik Guné

Knuten till universitetet, Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Guné är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry