Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik
  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fria nyckelord

  • atomic astrophysics
  • laboratory spectroscopy

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Hartman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren