Inget foto av Henrik Henriksson

Henrik Henriksson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Med tanke på min bakgrund är det naturligt att det är kontrastiva analyser av svenskan och tyskan som intresserar mig i första hand. Min avhandling "Aspektualität ohne Aspekt?"innehåller förutom en teoretisk diskussion av aspektbegreppet en analys av skillnader mellan svenskan och tyskan (och delvis engelskan) i fråga om hur progressiv aspektualitet kommer till uttryck.

Under de senaste årens ganska begränsade forskningstid har jag fokuserat på kontrastiv analys av tyskan och svenskan, främst gällande s.k. progressive markers och deras kompatibilitet med tillståndsverb. Jag har även undersökt hur den aspektuella kategorin imperfektivitet kommer till uttryck i tyskan och svenskan. I det sistnämnda fallet rör det sig om översättningsstudier. Samma sak gäller för mitt senaste projekt där jag undersöker översättningen av tyska participuttryck till svenska.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren