Foto av Henrik Horstboll

Henrik Horstboll

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Min forskning samler sig især om bogens medie- og kulturhistorie. Hvorledes, hvornår og hvordan blev skriftkultur udbredt uden for de lærde institutioner ved hjælp af bogtrykkerkunsten? I bogen bogen Menigmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-1840 fra 1999 undersøger jeg hvorledes bogtryk blev en del af dagligdagen, og hvorledes flere og flere sammenhænge i dagliglivet blev beskrevet eller foreskrevet. Jeg forsker i de bevarede bøgers formater, illustrationer og sprogkultur, og jeg forbinder resultaterne med analyser af bøgernes emner og indhold gennem århundreder.
Før det moderne skolevæsens udbredelse var bearbejdelser af Luthers Katekismus den første tekst, de fleste borgere i Skandinavien lærte, og fordi den for mange var indgangen til bøgernes verden, har jeg arbejdet med dens traditionshistorie i forbindelse med pietisme og vækkelsesbevægelser i Skandinavien.
På Det Kongelige Bibliotek i København blev bibliotekshistorie også en del af min boghistoriske forskning
Censur, trykkefrihed og copy-right har været aktuelle politiske spørgsmål siden bogtrykkerkunsten gjorde mediet til en magtfaktor på markedet, og på den baggrund arbejder jeg med trykkefrihedens bogkultur i Danmark før Grundlovens indførelse i 1849. Både Sverige og Danmark oplevede i europæisk perspektiv en helt speciel situation med omfattende trykkefrihed i anden halvdel af 1700-tallet, hvilket er genstand for min aktuelle forskning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Horstboll är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler