Foto av Henrik Levinsson

Henrik Levinsson

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Henrik Levinsson är universitetslektor och docent och forskar om ekonomisk hälsa och överskuldsättning. Han disputerade 2008 på en avhandling om personlig autonomi inom psykiatrin.

Henrik undervisar sedan många år om autonomi, vetenskapsteori och etik på psykologprogrammet och på internationella mastersprogrammet i psykologi. Inom ramen för undervisningen handleder han även examensarbeten, främst på avancerad nivå. Han bedriver även forskning inom det högskolepedagogiska området.

Henrik är Meriterad lärare och har fått pedagogiskt pris för bästa föreläsare.

Mellan 2015-2020 arbetade Henrik som studierektor för fristående kurser, kandidatprogram i beteendevetenskap och internationella mastersprogrammet i psykologi. 

Forskning

  • Överskuldsättning och suicidalt beteende (forskningsledare)
  • Finansiell förmåga, privatekonomisk situation och psykisk hälsa bland unga vuxna (forskningsledare)
  • Bemötandebrister inom vuxenpsykiatrin (medarbetare)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tillämpad psykologi
  • Psykiatri
  • Medicinsk etik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Levinsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren