Foto av Henrik Loodin

Henrik Loodin

Universitetslektor

  • Telefon+4642356665
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning följer en tradition inom medicinsk sociologi som fokuserar på hur hälsa tar sig olika uttryck i samhället. Med utgångspunkt i gränssnittet mellan människa och samhälle har jag arbetat med att förstå hälso- och sjukvårdens förändrade förutsättningar, såväl som en del av ett välfärdssystem som en del av en marknad. Ett annat intresse jag har är hur olika aspekter av hälsa blir relevant för människors vardag och arbetsliv.

Nyligen avslutade jag ett samverkansprojekt som genomförts tillsammans med Helsingborgs stad, psykologiska institutionen och företagshälsovården. I detta projekt utvecklade vi en kollegial handledningsmodell vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för individuell utveckling samt återhämtning inom välfärdens kontaktyrken (om detta kan ni läsa i rapporten - Loodin, H. & Kruzela, P. (2020) Individuell utveckling genom kollegial handledning. En salutogen modell för hälsofrämjande metoder inom välfärdens kontaktyrken. Lund: media tryck ISBN: 978-91-7895-627-2).

Ett projekt jag är involverad i startade som ett tema under Pufendorfinstitutet 2019-2020 och rör samhälleliga aspekter av antimikrobiell resistens (om detta kan ni läsa i antologin –

Hanson, K; Lenander, C & Loodin, H. (2021) Efter antibiotika. Om smitta i en ny tid. Stockholm: fri tanke).

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Loodin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren