Inget foto av Henrik Luu

Henrik Luu

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Luu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap